ลูกชุบ
งานอะร้ายจะเข้าฉันได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดเน้ TOT แงๆ จริงๆ ก็เข้าใจไม่ยากหรอก ฉันแค่อยากหลอกตัวเอง แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจไปก็เท่านั้น เพราะการถูกเลือกใ...