GreenMag_P
เมื่อความเอาแต่ใจเป็นเหตุทำให้ลูซิเฟอร์ต้องตกกระป๋อง เทพบนสรวงสวรรค์จึงส่งเธอลงมาปราบปีศาจเหล่านั้น แต่เธอกลับมาป่วนรักของเทพจิ้งจอกและลูซิเฟอร์ในเวลา...