ZerzeS
ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเมื่อร้อยห้าสิบปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์แวมไพร์และเหล่าแวมไพร์ฮันเตอร์กันแน่ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นพร้อมใ...