พลอยฝน
ไม่ว่าจะกลับมาเกิดอีกกี่ครั้ง...แต่ผลกรรมชั่วร้ายยังคงตามติด มันไล่ล่าเพื่อหมายเอาชีวิต...และพวกเขาก็ต้องยอมชดใช้! 5 เรื่องสั้นสยองขวัญที่ชนะการประก...