เรซิน
เผ่าเณรันตราถูกกองโจรปล้นฆ่าล้างเผ่าพ้นธุ์อย่างโหดเหี้ยม จินเตตวา ธิดาผู้นำแห้งเณรันตราในคราบหนุ่มน้อยจินเตและธาตรี นายทหารหนุ่มจากสินทราแม้...