ปกเกศ
"เมื่อเจ๊ชา ตัวแม่แห่งสัง'เคราะห์เกิดเสน่ห์แรงขึ้นมาราวกับหลับฝัน ความวุ่นวายจึงบังเกิด เมื่อเพื่อนสนิทที่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่จำความได้ชักออกอาการหว...