อาริตา
เมนูรักสูตรเด็ดของพ่อครัวหนุ่ม ลีลาที่จะกุมหัวใจดอกเตอร์สาวแสนทระนงจนอยู่มือ! อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อดอกเตอร์สาว ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ถู...