ว.วินิจฉัยกุล
ประกายเส้นไหมสีเงิน คงจะไม่หม่นหมอง ถ้าเราไม่มองข้ามความรู้สึกของปู่ย่าตายาย ผู้ซึ่งรักและหวังดีต่อเรายิ่งกว่าใครๆ อย่าให้ช่องว่างระหว่างวัยมาเป็นเครื...