อาริตา
สายน้ำสายนั้นคือ เจ้าพระยา ตามสายน้ำจากอยุธยาถึงพระนคร จากเรือนไม้ชายคาชาวบ้านถึงตึกอิฐแดง ปฐวี ชายหนุ่มชาวดินรูปงามผู้มีดนตรีในหัวใจ อรุณรัศมี ...