อาริตา
เธอสวย มีความสามารถ เก่งกาจเยี่ยงผู้ชายอกสามศอก... ถึงจะไม่สด และมี "คาว" แต่เธอก็เหมือนน้ำผึ้งรวงหอมหวาน แม้จะมีคาว แต่ก็เป็นคาวน้ำผึ้ง ท...