อาริตา
ผิดด้วยหรือที่เธออยากจะเป็นดาราดวงใหม่ในฟากฟ้า ผิดด้วยหรือที่เธอจะรักผู้ชายสักคน ใช่...มันผิด เธอถูกประกาศิตลงโทษจากบิดา ชีวิตร่อนเร่ พเนเจร ไร้บ...