Troika Author
มีใครเคยชอบเพื่อนตัวเองกันบ้างไหม ฉันคือคนหนึ่งที่ชอบเพื่อนตัวเองมาตั้งแต่ปีหนึ่ง จวบจนปัจจุบันอยู่ปีสามแล้วก็ยังชอบอยู่ และเชื่อว่าตัวเองจะชอ...