พลอยฝน
โซฟาชวนอ่าน สาปคุณไสย นวนิยายที่ฉาบเคลือบไปด้วยอาถรรพ์แห่งไสยเวท คุณไสย ชนิดที่ ๒ ยาสั่ง : โอสถรสเลือด โดย พลอยฝน . . . . . . . . . . . . . . . . ....