อาริตา
มิตรภาพเมื่อวัยเยาว์ของเพื่อนสี่คน อัคนี-วายุ-พสุธา-สายชล ไม่เคยมีเส้นแบ่งกั้น พวกเขาคือทีมวิ่งผลัดชายรุ่นเล็ก ทีมลมร้อน กับอีกสองสาว หนึ่งคือ ...