KoS
The Legend of King and His 72 Demons แดนนรกโกเอเทีย มิติอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแห่งความปรารถนา ปกครองโดยหนึ่งราชาและขุนนางปีศาจเจ็ดสิบสองตน ทว...