KoS
The Legend of King and His 72 Demons มนุษย์ผู้หลงใหลปีศาจ ปีศาจผู้ปรารถนามนุษย์ ในก้าวแรกของการคืนสู ่ อำนาจ ราชาโซโลมอนที่สอง ‘ไอครอสท์’ ต้...