Yaygoh
นิยามความรักแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไร รักแรกพบ รักเพราะความผูกพัน หรือเป็นรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางความแค้นของคนอื่น แต่ไม่ว่ายังไง บนสมรภูมิแค้นแห่งนี...