เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
ตอนนี้ ‘นิโคไล’ ผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างในชีวิตได้หันหลังไปจากฉันแล้วตลอดกาล ไม่อยากเชื่อเลยว่าเพียงแค่เวลาไม่นาน เขาก็ไม่มีฉันหลงเหลืออยู...