อาริตา
“เมื่อถูกจองจำทุกคืนวัน ฤาจะมีความฝันใดงดงาม” นั่นคือสิ่งที่เกิดกับนาง การถูกจองจำทั้งเป็นในที่แคบสี่เหลี่ยมพอดีตัว ตายทั้งเป็น เหลือแต่...