Troika Author
เหมือนว่าฉันจะได้กลิ่นความเศร้าของใครบางคนโชยเตะจมูก เรียกให้ต้องเอี้ยวหลังหันไปมอง ทันใดนั้นสายตาก็สบเข้ากับผู้ชายร่างสูงเพรียวที่ตัวสูงมากคนหนึ่ง เข...