TheLittleFinger
นอกจากจะต้องผจญกับปัญหาสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นทุกๆ สามเดือนเวลาพ่อกับแม่นัดกินข้าวแบบพร้อมหน้าทั้งครอบครัวหลังจากที่พวกท่านหย่าและตกลงกันไม่ได้ว่าใค...