อาริตา
ทินรัตน์ หนุ่มใหญ่รูปงามสูญเสีย ขัตติยะ น้องชายต่างมารดา เพราะ จอมขวัญ หญิงสาวไร้บ้าน เขาเกลียดเธอ ชังเธอ เรียกเธอ นังเด็กข้างถนน และยิ่งถูกโหมด้วย...