Raina
คำสัญญาคือคำตาย ซึ่งไม่อาจบิดพลิ้ว แม้ข้ามกาลเวลา เมื่อสงครามหมื่นปีใกล้เข้ามา มิติก็เริ่มสั่นคลอน พร้อมภัยพิบัติที่ตบเท้ามาหา แต่มันเป็นเศษเสี้...