ปลากะพงทอด
เอลิเซีย มังกรขาวผู้พี่ของสเตลล่าถูกราชาแห่งมังกรแดงพบตัวเข้า เขาช่างร้ายกาจและป่าเถื่อนกว่าราชามังกรคนไหนๆ เธอถูกบังคับให้ต้องพูกพันธะสัญญาทั้งที่ไ...