Piano_sp
“พี่หนูชอบพี่มานานแล้ว สนใจมาเป็นแฟนหนูเปล่า” ฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกล้าพูดแบบนั้นออกไป ถึงจะเป็นคำพูดห้วนๆ เหมือนคนใจกล้าแต่คำๆ นี้ฉันฝึกพูดม...