ดาริส
เพราะไม่เคยได้รับความรักจากครอบครัว สาวขี้อิจฉาอย่าง ปริชมน จึงหวงแหน “รัก”ที่ได้รับจาก จีรวัฒน์ พี่ชายข้างบ้านเป็นอย่างมาก จนยอมทำทุกวิ...