Piano_sp
“เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันถึงได้เกลียดเธอ” “ซอลไม่รักพี่พันแล้ว ซอลเกลียดพี่พัน” “ฉันก็เกลียดเธอ ยัยอ้วน” เพราะอดีตที่ฝั่งใจมาตั้งแต่เด็กทำให้เธอ 'ซ...