Troika Author
สองเท้าก้าวเดินเข้าไปตรงส่วนโรงหนัง เตรียมตัวเข้าห้องนํ้าด้านใน วางสัมภาระอันพะรุงพะรังบนเคาน์เตอร์ ปลดทุกข์เบาลงโถส้วมจนเสร็จ จากนั้นก็หันมองหากร...