Raina
ใครว่าการเมืองเป็นเรื่องของบุรุษ ในเมื่อสตรีก็เล่นเกมนั้นได้เช่นกัน กฤตยาองค์หญิงแห่งแคว้นพารณ ที่เติบโตมาอย่างผู้อ่อนแอ ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบแ...