ฬีฬา
บางครั้ง...ความรักก็อยู่ไม่ไกล ความรักไม่มีความผิด... หากแต่เส้นทางของความรักก็ไม่ได้สดใสเสมอไป คนทั้งสองต้องจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคไแด้วยกัน ...