Troika Author
เป้าหมายของชีวิตติ่ง หนึ่ง...ได้เจอไอดอลตัวเป็นๆ และมีโอกาสได้พูดคุยขอลายเซ็นเขาสักครั้ง สอง...มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพวกเขา หรือไปเดตกัน สาม.....