มอมิ้น
เสือสองตัว เขาว่าห้ามอยู่ถ้ำเดียวกัน ยิ่งมีเกียร์คนละอัน เขาว่ายิ่งใกล้กันไม่ได้! ............................ “เฮ้ย เครื่องแกง! จะไปไหน!” ...