จำปีหอม
( ชุด 3 เล่มจบ ) ฟ้าลิขิตให้ผมมีบางสิ่งที่ไม่เหมือนใคร แม้ว่ามันพิเศษเสียจนไม่มีใครเข้าใกล้ แต่มันก็ทำให้ผมมีเพื่อนแท้ และพบความรักที่ยิ่งใหญ...