เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
เมเปิ้ล’ จะทำอย่างไรเมื่อเมื่อพรที่เขียนไว้บนแผ่นไม้อธิษฐานที่ศาลเจ้าในเกียวโตดันศักดิ์สิทธิ์มากเสียจนทำให้เธอได้กลับมาพบกับ ‘นากามุระ ฮาย...