ศลิษรา
สำหรับโอบอุ้มหญิงสาวที่เรียกเขาว่า อาโต ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติหรือเกี่ยวข้องใดๆ ทางสายเลือดเลยนั้น เมื่อสิบปีก่อนเธอเคยทำเขาเจ็บปวดปางตายเพียงใด วันนี้...