ศลิษรา
คนอย่าง เด่นดารา ก็แค่เครื่องมือมีชีวิตของปู่ ก็แค่หลานชังคนหนึ่ง นอกจากปู่ไม่รักยังถูกเกลียดชังจากทุกผู้ทุกคนที่อยู่รอบกาย โดยเฉพาะผู้ชายที่เธอหวังจะ...