มณีริน
ดินแดนฮิตไทต์เป็นคู่แค้นกับอียิปต์เสมอมา ต่างฝ่ายต่างชิงความได้เปรียบและเคยพุ่งรบกันหลายครั้ง ทว่าเมื่อมีการสานสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานในครั้งอดีต สอง...