มณีริน
‘โรสลิน’ นักออกแบบเครื่องประดับสาวผู้ประสบความสำเร็จ มุ่งมั่นกับงานและไม่เคยเชื่อว่าคนที่เฉยเมยกับความรักอย่างเธอ จะมีวันพบกับเรื่องเร่า...