มณีริน
มาเฟียตัวร้ายอย่างเขาคือผู้ที่พวกเธอตระหนักว่าควรอยู่ให้ห่างที่สุด แต่มีบางอย่างเกี่ยวกับตัวพวกเขาที่พวกเธอต้องการ จะทำความเข้าใจให้มากขึ้น แต่ในขณะเ...