นางแมว
เพื่อประคองธุรกิจที่บิดาก่อร่างสร้างมาให้อยู่รอด สาวน้อยวัยกระเตาะอย่าง 'มัสลิน' จึงจำเป็นต้องมีที่พึ่ง และความหวังเดียวของเธอก็คือ 'เข...