อักษราภัค
“เป็นอะไร” เขาถามเสียงห้วน แต่เธอไม่ตอบอะไรนอกจากค่อยๆ สวมเสื้อที่ขาดให้ดูเข้าที่เข้าทาง ก่อนจะสวมใส่กางเกงในตัวน้อยเป็นลำดับสุดท้าย &...