อักษราภัค
************************ “พี่แดนเป็นอะไรหรือเปล่าคะ จารออยู่หน้าบ้านนะ” “พี่อยากหมั้นกับจา เราไปบอกพี่พจน์ดีไหมว่าเราสองคนคบกันอย...