AVA
"ต่อให้ชนะคนทั้งโลกได้ ฉันก็แพ้ให้เธออยู่ดี" Spin Off จาก S.I.N หน่วยคนบาปล่าทรชน เล่าเรื่องของคู่ #วินลิต้า *ไทม์ไลน์จักรวาลคนบาป* ทุกเรื...