ศศิร์นารา
เขา...จะทำอย่างไรเมื่อเธอเกลียดเขาจนสุดหัวใจ แต่เขากลับรักเธอสุดหัวใจเช่นกัน และที่ร้ายไปกว่านั้น เมื่อข้างกายของเธอกลับมีหนุ่มหล่อขั้นเทพ สุดเซ็กซี่อ...