ศศิร์นารา
เพราะปากกับใจไม่เคยตรงกัน หัวใจต้องเจ็บปวด แม้รักมากแค่ไหน แต่ไม่กล้าที่จะบอกว่ารักเธอ เมื่อรักที่เคยฝังแน่นในวัยเยาว์ กลับฝังรากจมหยั่งลึก เขาจะทำอย่...