พัดจันทร์
เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชัง แล้วจบด้วยความรักและห่วงใย?...พวกเขาจะมีหนทางใดที่จะแก้ไขปัญหารักในครั้งนี้ ในเมื่อครั้งหนึ่งเขาเคยทำร้ายเ...