จันทร์ร้อยดาว
“ผู้ชายสารเลว!” คนตัวเล็กบริภาษคนตรงหน้าอย่างเจ็บแค้น “ถึงฉันจะเลวแต่ก็ไม่ได้เลวมากไปกว่าเธอหรอก” ชีคซาอิสสบถออกมา พร้อม...