ศศิร์นารา
“เข้ามาสิอาตง ฉันคอยนายอยู่” “ไม่ต้องท้า แกตายแน่นังสารเลว!” อาตงพุ่งเข้าหาทันทีเมื่อพูดจบ เขาอยากปิดฉากน่าเบื่อหน่ายนี่เสียท...