ศศิร์นารา
เพียงเพราะความสงสารในชะตาชีวิตอันแสนรันทดของ ‘อรพิมล’ จึงทำให้ ‘จอมพล’ ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยและสัญญาว่าจะรักและดูแลปกป้องเธอใ...