ศศิร์นารา
“กรี๊ด! คนบ้า...คะ...คุณถอดเสื้อผ้าทำไม ปล่อยลูกแก้วเดี๋ยวนี้นะคนลามก ช่วยด้วย” น้ำเสียงที่กรีดร้องออกไปมันกลับไม่ได้ดังออกไปอย่างที่ใจคิด...